Warunki rezerwacji

  1. Korzystanie z toru kartingowy „LE MANS” jak i pozostałej oferty Organizatora jest odpłatne. Ceny za korzystanie z toru oraz pozostałej oferty Organizatora, wynikają z aktualnego cennika dostępnego w Obiekcie oraz na stronie internetowej https://wroclaw.lemans.pl.
  2. Korzystający jest uprawniony do dokonania rezerwacji toru w formie telefonicznej pod numerem tel.: 71 716 04 00, poprzez zakup biletu online na stronie internetowej: https://wroclaw.lemans.pl, oraz w recepcji toru. Rezerwacje dla grup są możliwe poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej: https://wroclaw.lemans.pl/dla-grup/.
  3. Dla rezerwacji grupowych ,warunkiem skuteczności rezerwacji dla Korzystającego jest wpłata zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji w ciągu 1 dnia od dokonania rezerwacji przelewem na rachunek bankowy Organizatora: Le Mans S.C. Numer: 69 1020 5226 0000 6002 0791 3454 PKO BP (za datę dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania na koncie bankowym Organizatora) lub osobiście gotówką/kartą w recepcji toru. Brak wpłaty zadatku w terminie uznaje się za rezygnację z rezerwacji.
  4. Korzystający po zakupie biletu za pośrednictwem systemy rezerwacji na stronie internetowej, oraz z aplikacji mobilnej zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty, opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności lub niemożności skorzystania z zarezerwowanego przejazdu, Korzystający ma obowiązek skontaktować się z recepcją Toru Kartingowego „LE MANS” nie później niż na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem w celu przeniesienia opłaconej rezerwacji. Organizator zastrzega sobie także prawo do odmowy udzielenia usługi w przypadku naruszenia warunków rezerwacji, oraz regulaminu toru kartingowego.
  5. W przypadku rezerwacji toru Korzystający zobowiązani są do stawienia się minimum 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia jazdy, celem rejestracji w recepcji Obiektu.
  6. Spóźnienie się na zaplanowaną godzinę nie skutkuje wydłużeniem czasu trwania rezerwacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy podana przez Korzystającego liczba osób jest niezgodną z rezerwacją lub którykolwiek z Korzystających nie spełnia warunków umożliwiających korzystanie z toru, wskazanych szczegółowo w Regulaminie Toru Kartingowego „LE MANS”.
  7. W przypadku wpłaty zadatku, Korzystający jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty za rezerwację toru maksymalnie w dniu rezerwacji, przed rozpoczęciem korzystania z Obiektu. Akceptowane formy płatności: gotówka, karta płatnicza.
  8. W przypadku rezygnacji Korzystającego z rezerwacji, kwota zadatku nie zostaje zwrócona. To samo dotyczy sytuacji, kiedy podana przez Korzystającego liczba osób jest niezgodną z rezerwacją lub którykolwiek z Korzystających nie spełnia warunków umożliwiających korzystanie z toru, wskazanych szczegółowo w Regulaminie Toru Kartingowego „LE MANS”.
  9. W przypadku, gdy Korzystający pojawia się na terenie Obiektu Toru Kartingowego „LE MANS” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających Organizator jest uprawniony pomimo wcześniejszej rezerwacji, wpłaty zadatku lub opłaty biletu online do niedopuszczenia Korzystającego do jazdy gokartem. W tej sytuacji Korzystającemu nie przysługuje prawo do zwrotu zadatku, oraz pełnej opłaty na poczet rezerwacji poprzez zakup biletu online.
  10. Korzystający z rezerwacji chcąc skorzystać z usług Toru Kartingowego „LE MANS” jest zobowiązany do rejestracji siebie, oraz niepełnoletnich uczestników za których chce wziąć odpowiedzialność, oraz akceptowania regulaminu podczas niej zawartego. Obowiązuje jednorazowa opłata 10zł za aktywację konta kierowcy.
Koszyk
0